دبيرستان از نگاه دوربين
اردوي اصفهان
پايه هفتم - اسفندماه 1396
٠٩:٣٥ - 1396/12/22متن كامل

اردوي زيارتي مشهد مقدس
بهمن‌ماه 1396 - پايه نهم
٠٩:٤٠ - 1396/11/21متن كامل

حقوق بین الملل و آشنایی با سازمان ملل
مطالعات اجتماعي پايه نهم
٠٩:١٩ - 1396/11/01متن كامل

اردوي عصرماني پايه هشتم
چهارشنبه 27 ديماه 1396
٠٩:١٦ - 1396/11/01متن كامل

اردوي عصرماني پايه هشتم
چهارشنبه 22 آذرماه 1396
١٤:٢٣ - 1396/09/25متن كامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099