معرفي اعضاي گروه تربيت‌بدني
دبیر ورزش - پینگ پنگ
سیدکامیار رزاقی
٠٩:٣٧ - 1394/10/06متن كامل

مربي واليبال
داود طبسي
١٤:٠٤ - 1393/09/09متن كامل

مربي بسكتبال
بهروز رونقي
١٤:٠٣ - 1393/09/09متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099