معرفي اعضاي گروه ادبيات
١٣:٥٦ - 1396/12/05متن كامل

٠٧:٥٧ - 1395/08/09متن كامل

٠٧:٥٥ - 1395/08/09متن كامل

١٢:٢٣ - 1394/09/07متن كامل

دبير ادبیات پایه هفتم
سیّد پوریا طباطبایی
١٤:٥١ - 1393/12/16متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099