معرفي اعضاي گروه هنـر
١٠:٢١ - 1397/07/29متن كامل

دبير تئاتر
سهيل محزون
١٠:١٩ - 1397/07/29متن كامل

دبير عكاسي
وحيد نادري
١٠:١٨ - 1397/07/29متن كامل

٠٨:٥٦ - 1394/10/06متن كامل

١٣:٢٤ - 1394/09/23متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099