معرفي اعضاي گروه علوم تجربي
١٠:٠٣ - 1397/07/29متن كامل

كمك دبير زيست نهم
سيدمجتبي رضوي
٠٩:٤٨ - 1397/07/29متن كامل

١٦:٥٥ - 1395/12/02متن كامل

١٦:٠٩ - 1395/12/02متن كامل

دستیار مدیر و كمك دبير فيزيك نهم
مجتبی الله‌نیا سماکوش
١٦:٠١ - 1395/12/02متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099