معرفي اعضاي گروه رياضي
دبير رياضي هفتم
بهزاد اسلامي مسلم
١٣:٢٨ - 1397/07/23متن كامل

كمك دبير جبر نهم
امير نادريان
١٣:٢٦ - 1397/07/23متن كامل

٠٨:٤٤ - 1395/12/23متن كامل

دبیر هندسه نهم
کامبیز سیدجلالی
١١:٥٥ - 1394/09/18متن كامل

١١:٣٨ - 1394/09/18متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099