معرفي اعضاي گروه رياضي
دبیر جبر هفتم
امین بهاری
٠٧:١٩ - 1395/08/09متن كامل

دبیر جبر نهم
محمدعلی ماهرالنقش
٠٧:١٠ - 1395/08/09متن كامل

دبیر هندسه نهم
کامبیز سیدجلالی
١١:٥٥ - 1394/09/18متن كامل

١١:٣٨ - 1394/09/18متن كامل

٠٩:٠٥ - 1393/07/29متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099