تاريخچه دبيرستان مفيد منطقه يك(دوره اول)
مدرسه مفيد قدمتي نزديک به ٤٠ سال دارد؛ يعني زماني که موسسان موسسه خيريه مکتب اميرالمومنين(ع)، با محوريت حضرت ايت الله موسوي اردبيلي بر آن شدند تا با هدف اشاعه فرهنگ ديني، مدرسه اي را تاسيس کنند. اين مدرسه سال۱۳۵۱ در حوالی ميدان انقلاب، با مدرسه راهنمايي آغاز به کار کرد. پس از مدتي با تاسيس دبيرستان، به خيابان زنجان منتقل شد . بعد از گذشت بيش از دو دهه، دبيرستان و راهنمايي مفيد دو نيز در سالهاي ۷۱و ۷٦ در منطقه قيطريه تهران، در بلوار کاوه تاسيس شدند. شعبه سوم دبيرستان مفيد، با گرايش رشته علوم انساني علاوه بر رشته رياضي و فيزيک در سال ٨۳ در حوالي ميدان ونک آغاز به کار کرد. پس از آن، با توجه به احساس ضرورت و اهميت مقطع دبستان، واحد پيش دبستان و دبستان مفيد نيز در سال ٨٨ در خيابان شريعتی فعاليت خود را آغاز کرد. از سال تحصيلی ۹٠-۹۱ دو واحد پيش دبستان و دبستان پسرانه يکی در منطقه دو تهران و ديگری در قم آغاز به کار کردند. همچنين مجتمع دخترانه نيز در اين سال تاسيس شد. هم اکنون مجتمع آموزشی مفيد، با سه پيش دبستان و دبستان، دو مدرسه راهنمايی و سه دبيرستان پسرانه به همراه مجتمع آموزشی دخترانه، پذيرای فرزندان شما خواهد بود.
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099