تالار افتخارات
کسب مقام سوم مسابقات کشوری کاراته
توسط دانش آموز محسن وزوایی
١٠:٠١ - 1397/08/01متن كامل

١١:٥٤ - 1396/03/07متن كامل

نتایج مسابقات قرآن
منطقه یک شهر تهران
٠٨:٠٢ - 1395/12/01متن كامل

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099