اخبار دبيرستان
معارفه عمومي پايه هفتم - سال تحصيلي 99-98
روز دوشنبه 26 فروردين‌ماه 1398 - گروه اول
١٥:١٨ - 1397/12/11متن كامل

اردوي اصفهان
پايه هفتم - اسفندماه 1397
١٠:١٠ - 1397/12/06متن كامل

١١:٢٠ - 1397/11/27متن كامل

اردوي شيراز
پايه هشتم - بهمن‌ماه 1397
٠٩:٣٢ - 1397/11/16متن كامل

١١:٣٢ - 1397/11/15متن كامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099