دبيرستان از نگاه دوربين
اردوي شيراز
پايه هشتم - بهمن‌ماه 1397
٠٩:٣٢ - 1397/11/16متن كامل

برگزاري نشست سبد ميوه
شنبه 29 دي‌ماه 1397
١٠:٢٥ - 1397/10/30متن كامل

١٤:٥٢ - 1397/09/25متن كامل

كلاس هوافضا
دهكده علم
٠٧:١٢ - 1397/09/19متن كامل

اردوي زيارتي مشهد مقدس
شنبه سوم آذرماه تا پنجشنبه هشتم آذرماه 1397
٠٩:١٨ - 1397/09/10متن كامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099