اخبار دبيرستان


حقوق بین الملل و آشنایی با سازمان ملل

حضور جناب آقای مقدم مسئول روابط عمومی سازمان ملل در ایران با موضوع حقوق بین الملل و آشنایی با سازمان ملل در کلاس مطالعات نهمتعداد بازدید:241

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099