اخبار دبيرستان


تكاليف پايه‌ها

قابل توجه دانش‌آموزان؛
لطفا جهت مشاهده فيلم‌ها ، اخبار و تكاليف پايه‌ي خود از لينك‌هاي زير استفاده نماييد.

تعداد بازدید:4313

نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
فضاهای آموزشی
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 95653-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22239098
22239099